RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

NAŠE HODNOTY

Stopy cesty Rudolph sú poznačené jeho hodnotami.
Vplyv týchto hodnôt rozšíril podnikanie oveľa ďalej než len na obyčajnú výrobu dielov a otvoril nové možnosti...

NAŠE RIEŠENIA

Už 40 rokov poskytuje firma Rudolph Usinados efektívne riešenia v oblasti mechanických komponentov a posilňuje svoj podiel na trhu s riešením riešeným so špecializáciou na obrábanie.
Príkladom je výroba individuálnych výrobkov alebo vstrekovaných termoplastických podzostáv a výroba hliníkových dielov procesom tlakového vstrekovania.
Rudolph je v Brazílii pojmom v segmente obrábania, poskytuje služby v automobilovom odvetví, v oblasti bielej techniky a priemyslu a -je uznávaná pre poskytovanie know-how a pre spoločnosť...

  • GDPR
  • UDRŽATEĽNOSŤ
logo rodapé RUDOLPH