RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

UDRŽATEĽNOSŤ

Rudolph sa snaží minimalizovať negatívne dopady a neustále pôsobí na zlepšovanie životných podmienok.

Problematika udržiavania a využívania prírodných zdrojov nie je jediným záujmom firmy Rudolph už od jehojej vzniku, je to aj viera v našu DNA. V súčasnej dobe má celkovú plochu viac ako 170 mil. m² a z nich viac ako 30% sa nachádza v chránenom území APP (Chránená oblasť prirodzených pralesov Atlantiku).

 

Rudolph zastrešuje proces, ktorý spĺňa celú brazílsku legislatívu životného prostredia, či miestnu, štátnu alebo federálnu. Je to možne len vzhľadom na tieto faktory:

 

- Nespočetné investície do riadenia a úprav odpadových a priemyselných vôd
- Pokračujúce zameranie sa na zníženie spotreby prírodných zdrojov;
- Osvetové kampane pre zamestnancov, pretože sú základom úspechu tohto procesu a musia šíriť toto poznanie aj medzi občanmi a ich rodinnými príslušníkmi.

 

 

Prispievať k vybudovaniu stále lepšej komunity.

Od roku 2009, Rudolph udržiava systém environmentálneho manažérstva, schválený podľa normy ISO 14001:2004, ktorý posilňuje svoj záväzok voči životnému prostrediu a zameriava sa na rozumné využívanie prírodných zdrojov a tak vytvára minimálny dopad. Postupy prijaté na riadenie, obnovu a likvidáciu odpadu zabezpečujú zdravé podmienky pre zamestnancov, komunitu a poskytovateľov služieb pri prevencii znečistenia. Záväzok Rudolph je minimalizovať škodlivé vplyvy, a tak kontinuálne zlepšovať životné prostredie, čo sa samozrejme týka aj jeho dodávateľov, aby mali rovnako zodpovedajúce postupy.

 

Rudolph sa snaží zmierňovať nepriaznivé vplyvy, a koná najlepším spôsobom, aby sa neustále zlepšovali životné podmienky, zaujíma sa o akýkoľvek možný dopad na komunitu a vedie svojich dodávateľov tak, aby aplikovali rovnako vhodné postupy.

Týždeň kvality

Týždeň kvality sa uskutočňuje každoročne s cieľom diskutovať o témach kvality a životného prostredia. Tematika životného prostredia sa zamieriava na spolupracovníkov a komunitu, prezentujú sa projekty zlepšení a informuje sa o spotrebe, odpadoch a obnoviteľnosti prírodných zdrojov.

Hospodárstvo odpadových vôd

Firma Rudolph má vlastné hospodárstvo priemyselných a odpadových vôd, a tým zaručuje adekvátny návrat zdroja (vody) do prostredia.

logo rodapé RUDOLPH