RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

HISTÓRIA

Príbeh spoločnosti, ktorá, sa v priebehu času učí, inovuje, podieľa a posilňuje svoje hodnoty.

Príbeh Rudolph začal krátko po druhej svetovej vojne, kedy sa Alfred Rudolph počas svojich praktických štúdií v rodnom Hamburgu v Nemecku, spriatelil s Otto Herweg, rodeným Brazílčanom z mesta Timbó. Ten sa po návrate do Brazílie, rozhodol založiť firmu "Relógios Herweg" (priemyselné hodinky Herweg) a pozval svojho priateľa Alfred, ktorý spromoval v oblasti presného strojárstva so špecializáciou na chronometre pre lode a lietadlá, aby spoločne pracovali na tomto projekte. Keď dostal pozvanie, on a jeho snúbenica, slečna Christa Helene Elisabeth Gottschalk, sa rozhodli ešte pred odchodom do Brazílie uzavrieť manželstvo.

Do Brazílie / Timbó prišli 23. Marca 1953 a mali spolu štyri deti – Wolfgang, Joachim, Jutta a Gabriele. Viac ako 15 rokov pán Alfred Rudolph pôsobil ako technický riaditeľ "spoločnosti Relógios Herweg", kde vyvinul technológiu a vyrábal budíky, ktoré boli exportované na významné svetové trhy. V roku 1965, pán Alfred Rudolph začal vyrábať nástroje pre hodinárov z jeho domácej dielne. Ako dobre skúsený hodinár a s podrobnými znalosťami výrobných procesov, ponúkal nové produkty, ktoré boli svojou kvalitou rovnocenné s výrobkami tradičných hodinárov zo Švajčiarska a Nemecka.

V roku 1973, za pomoci svojej manželky, založil malú spoločnosť Christa H.E.G. Rudolph, známa ako “IMP – Indústria Mecânica de Precisão” (presné priemyselné stroje). Vyrábali sa tam sústruhom obrábané diely na objednávku a takto sa začali vyrábať komponenty pre spoločnosti, ako Embraco v Joinville a Siemens Equitel v Curitiba. V roku 1977 zakladatelia lrozšírili obzor malých podnikov a začlenili syna Wolfganga, ako tretieho partnera a tak vznikla firma "Rudolph Usinados de Precisão Ltda" (Rudolph presné obrábanie s.r.o). Absolvent strojného inžinierstva s profesionálnymi skúsenosťami v nemeckej nadnárodnej spoločnosti, sa Wolfgang od roku 1981 lstáva riaditeľom spoločnosti.

Po 15 rokoch z domu zakladateľov, sa v roku 1988 spoločnosť presťahovala na svoju aktuálnu adresu. Dnes to je akciová spoločnosť Rudolph Usinados S.A., ktorá tvorí viac než 8. 300 m2, zastavanej plochy na voľnej ploche 173. 600 m2 v meste Timbó, v štáte Santa Catarina., okrem svojich dcérskych spoločností a pobočiek Usitim, Rudolph Fixações, Rudolph Usinados SK (na Slovensku).

 • Príchod manželov, Christa Helene Elisabeth Gottschalk Rudolph a Alfred Otto Rudolph z Hamburgu / Nemecko.

  ...

 • Začiatok výroby nástrojov pre hodiny a hodinárov.

  ...

 • Spoločnosť Rudolph, pôvodne založená C.H.E.G. Rudolph, bola zapísaná do obchodného registra.

  ...

 • Pán Wolfgang Rudolph sa stal v tomto roku partnerom a v roku 1981 sa stáva riaditeľom spoločnosti.

  ...

 • Presťahovanie továrne na aktuálnu adresu – 2.150 m²

  ...

 • Certifikácia ISO 9002 (DQS z Nemecka).

  ...

 • Firma Rudolph Kerb Konus (dnes Rudolph Fixações) bola vytvorená ako spoločný podnik s Kerb Konus (Nemecko) a založila sa spoločnosť USITIM - “Usinagem Timbó Ltda” (Timbó obrábanie s.r.o.).

  ...

 • Certifikácia ISO / TS 16949 (DQS z Nemecka) a rozšírenie výrobnej plochy o 2.500 m2.

  ...

 • Vznik "Rudolph Usinados SK" na Slovensku (člen spoločného európskeho trhu), začiatok činnosti v roku 2006.

  ....

 • Rozšírenie výrobnej plochy o 2.000 m².

  ...

 • Zmena organizačnej štruktúry na akciovú spoločnosť

  ...

 • Certifikácia ISO 14001 (DQS z Nemecka).

  ...

 • Rozšírenie a modernizácia sektoru galvanizácie.

  ...

 • Rudolph prispôsobuje svoju ponuku produktov a na trh uvádza kompletné riešenia so špecializáciou na obrábanie. Oslava 40 výročia založenia.

  ...

logo rodapé RUDOLPH