RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

IDEOLÓGIA

Je dôležité vedieť, kam smerujeme. Ale rozhodujúce je vedieť dôvod voľby a využiť cestu tak, aby bolo vždy možné ponúknuť komplexné riešenia so špecializáciou na obrábanie.

Smerovanie Rudolph je poznačené jeho hodnotami. Tieto hodnoty, ktoré siahajú ďaleko za rámec výroby dielov a vytvárajú príležitosti, aby neustále poskytovali najkomplexnejšie riešenie so špecializáciou na obrábanie. Vďaka poctivosti, rešpektu a tímovej práci, Rudolph spolupracuje bok po boku so zákazníkom a hľadajú optimalizáciu a pridanú hodnotu výrobkov a procesov.

Prirodzene inšpirovaní, Rudolph investuje do transparentnosti, osobného rozvoja ľudí a dosahovania výsledkov, ktoré prekračujú svoje limity a pozitívne vplývajú na výsledky zákazníkov, každodenný život dodávateľov, ochranu životného prostredia a spoločenský život.


Viera

Boli sme stvorení na obraz a podobu Boha. Preto my, a všetko čím sme a čo robíme musí byť dôkazom Božej veľkosti a lásky.


Vízia  

Vynikajúce výsledky cez inšpirovaných ľudí.

 

Misia

Vytvárať spoločné hodnoty, navrhovať doplnkové riešenia so špecializáciou na obrábanie, ktoré by vzbudzovali túžbu po kontinuite.

 

Stratégia

Nadpriemerný výkon s neustálym zlepšovaním sa všetkých zúčastnených strán (všetci partneri, Zamesntanci, Zákazníci, Dodávatelia, Akcionári).

 

Hodnoty

Výsledok, Čestnosť, Záväzok, Služby, a Ľudia.

logo rodapé RUDOLPH