RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

POLITIKA

Kvalita Rudolph je všade prítomná od plánovania až po všetky riadené procesy.

Prečítajte si viac o politike kvality Rudolph:

1 - Znakom RUDOLPH musí byť Kvalita*.
2 - Usilujeme sa dosiahnuť motivačné prostredie, s podporou prevencie, ktoré by viedlo k osobnému a profesionálnemu rozvoju, ktoré je postavené na firemnej kultúre.
3 - Naším najdôležitejším kritériom kvality je spokojnosť našich akcionárov, zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj dodržiavanie právnych a iných požiadaviek.
4 - Zameriavame sa na požiadavky, špecifikácie a postoje nás všetkých a tých, s ktorými prichádzame do kontaktu, aby boli v súlade so zásadami a našimi schopnosťami poskytovať služby.
5 - Realizácia nových objednávok musí mať podporu v neustálom zlepšovaní našich procesov, výrobkov, technológií a nákladov.
6 - Našim záväzkom k Akcionárom, Zamestnancom, Zákazníkom, Dodávateľom a Spoločnosti je prispievanie k ich rozvoju a zdieľaniu výsledkov a podieľaniu sa na výsledkoch.

*Kvalita Rudolph má široký význam. Je prítomná od akéhokoľvek plánovania až po riadenie všetkých procesov; jej cieľom je splnenie explicitných (objednávok) ako aj implicitných očakávaní (túžby, kultúra, hodnoty), a zameriava sa na rozvoj ľudí a zachovanie životného prostredia.

 

Wolfgang Rudolph - Sep/1995 - Rev. Feb/2019

 

logo rodapé RUDOLPH