RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

UDRŽATEĽNOSŤ

Sme dedičmi našich činov.
Program Porta Aberta

S cieľom posilniť vzťah s komunitou, Rudolph Usinados od roku 2002 sponzoruje program Porta Aberta (Otvorené Dvere).

 

Každý rok pri rôznych príležitostiach spoločnosť víta rodiny zamestnancov, obyvateľov a študentov zo vzdelávacích inštitúcií mesta Timbó a okolitých regiónov, ako aj ďalšie zainteresované strany. Počas tejto návštevy, majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac firme Rudolph, o jej zvyklostiach, hodnotách, fyzických a organizačných štruktúrach. Program zahŕňa prednášky pracovníkov, ktorí vysvetľujú druh práce, ktorý vykonávajú, projekty, aktivity sociálnej starostlivosti, a neskôr nasleduje aj prehliadka areálu spoločnosti. Študenti zo vzdelávacích inštitúcií majú možnosť lepšie pochopiť procesy vzťahujúce sa k ich odboru štúdia.

 

Dni otvorených dverí pre rodiny uskutočňujú v iný pracovný deň, kedy zamestnanci vítajú svoje rodiny a sprevádzajú ich po celý čas návštevy, ktorá končí spoločným neformálnym pohostením s občerstvením. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o firme Rudolph a o programe Porta Aberta (Otvorené dvere), prosím, kontaktujte nás.

 

Dobrovoľné akcie SEMEAR

Dobrovoľnícka akcia SEMEAR (Siatie) poskytuje príležitosti a podporuje integráciu ľudí prostredníctvom príkladov dobrej praxe, pomáha im pri riešení sociálnych problémov a snaží sa zlepšiť kvalitu života komunity. Zamestnanci a ich odinní príslušníci pracujú ako dobrovoľníci, pretože veria, že každý čin má vplyv na budúcnosť ľudí, ktorí z tejto iniciatívy prosperujú. Tieto akcie sú uskutočniteľné vďaka darom, sponzorstvu a dobročinnosti.

 

Dobrovoľník je občan, ktorý je motivovaný spolupatričnosťou a solidaritou, venuje svoj čas a talent spontánnym spôsobom bez odplaty, za účelom sociálneho blaha komunity.

 

Dobrovoľníctvo posilňuje solidaritu a prispieva k budovaniu spravodlivejšej a humánnej spoločnosti.

 

Robíme to, v čo veríme. Dobrovoľníci Rudolph prinášajú svoje hodnoty do komunity. Pochopili sme pochopili, že náš záväzok vychádza z našej viery a premenili sme ho do praxe. Začína to naším bezprostredným okolím. Sme zodpovední za viac, ďaleko za hranice dosahu našich rúk.

 

Sme dedičmi našich činov!

 

Rudolph pôsobí v niektorých veľmi dôležitých sociálnych projektoch našej spoločnosti. Rozhodli sme sa sponzorovať čiastku 10% ročného čistého zisku na realizáciu týchto projektov.
projektov CERENE

Jedným z našich sponzorovaných projektov je Centro de Recuperação Nova Esperança (Rehabilitačné centrum nová nádej) - CERENE, neziskové občianske združenie a osobná iniciatíva, držiteľ certifikátu sociálnej pomoci CEAS (dobročinný), využívaný ako psychologicko-sociálny model terapeutickej komunity pri liečbe alkoholikov / drogovo závislých a pri preventívnej liečbe. Činnosti sa uskutočňujú na teórii výchovno-náučného procesu, ktorý považujú človeka za zmeniteľného. Od svojho založenia v máji 1989 vyliečil viac ako 8000 alkoholikov / drogovo závislých. Počas týchto 23 rokov aktívnej práce CERENE získal rad ocenení a miestne a národné uznanie , medzi najnovšie: patria 2009 - Moção de Aplauso (Pohyb potlesku) ocenený zákonodarným oddelením štátu Santa Catarina za boj proti užívaniu drog, 2010 – ocenenie Prêmio de Mérito Empreendedores de Sucesso (Cena úspešného podnikateľa) v segmente rehabilitačných centier.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte: www.cerene.org.br

 

projektov ABRAPI

Podporujeme vzdelávanie obyvateľstva, ohľadne daňovej kultúry. ABRAPI - BRAZÍLSKE ZDRUŽENIE PLATITEĽOV DANÍ, je nezisková organizácia, ktorej poslaním je hájiť oprávnené záujmy celej brazílskej pracovnej triedy, ktorú predstavujú daňoví poplatníci, či už fyzické alebo právnické osoby. Základné princípy, ktorými sa riadi ich činnosť, sú teda orientované na výsledok a zamerané na každého produktívneho občana v tejto krajine.

 

Táto asociácia, ktorá má svoje sídlo v meste Blumenau, štát Santa Catarina, kompletne prepracovala svoje stanovy, inšpirovaná súvisiacim subjektom existujúcim v Nemecku, s názvom "Bund der Steuerzahler", nemeckého zväzu platcov daní (www.steuerzahler.de) využíva model založený od roku 1949, dnes združuje 430 tisíc podnikov a organizácií, a bol prevzatý do 29 (dvadsať deväť) krajín. www.abrapi.org.br

 

projektov BAJA

Prostredníctvom projektu BAJA, podporuje Rudolph strojársku fakultu na štátnej univerzite v Santa Catarina. Baja California (alebo Lower California) je polostrov na severozápade Mexika, ktorý oddeľuje Tichý oceán od zálivu Kalifornie. V tomto regióne, sa na jeseň roku 1967 stretli dobrodruhovia z celého sveta, aby svojou 1340 km dlhou cestou cez divočinu v modifikovaných vozidlách čelili všetkým typom terénu v súťaži s názvom Baja 1000. Tieto robustné vozidlá boli navrhnuté, aby zvládli všetky druhy prekážok terénu a preto dostali prezývku “Bajas“.

 

Vplyvom tohto duchu dobrodružstva SAE (Society of Automotive Engineers) bola v roku 1976 založená univerzitná skupina dnes známa ako Baja SAE, kde študenti strojárstva museli postaviť off-road prototypy, ktoré majú byť testované v prevádzke náročných podmienok, čo prináša univerzite možnosti vybudovať vozidlá pre všetky terény. www.baja.ufsc.br

 

projektov CETISA

CETISA - “Centro Educacional Timbó S/A” (Vzdelávacie centrum Timbó). Základné a stredné školy, sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú vlastný kapitál rozdelený do akcií. Takže účasť každého akcionára závisí od na jeho vlastníckeho podielu školy a tým je formálne spojený s úlohou budovania našej spoločnosti.

 

Prijali sme vzdelávaciu metódu, ktoré je založená na voľnom výbere tém pre každú skupinu študentov. Študent sa stáva spoluautorom vojho vzdelávania, podieľa sa na plánovaní činností, a má príležitosť vykonávať svoje občianske práva so vzájomným ohľadom na každého člena skupiny.

 

Z otázok o zvolenej téme, ktoré nám pomáhajú pri definovaní problému, nasleduje výskum na túto tému, odborné dokazovanie rozvíjajúce sa vo všetkých fázach získavania hypotézy, vývoja a overenia, čo prináša odpovede na predtým položené otázky. Je to pedagogická inovácia, ktorá potvrdzuje skutočnosť, že nie je nutné používať učebnicu. www.cetisa.com.br

 

logo rodapé RUDOLPH