RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

SYSTÉM KVALITY

Nástroje kvality sú používané ako základ pre prispôsobovanie a rozvíjanie procesov.
Rudolph je uznávaná svojim rozsiahlym systémom riadenia kvality, od uplatňovania lnoriem v plnom rozsahu, až po využívanie nástrojov kvality ako základ pre neustále zlepšovanie procesov.

V súčasnej dobe je Rudolph certifikovaná podľa štandardov ISOTS 16949, ISO 9001 a ISO 14001 a tým spĺňa všetky špecifické požiadavky svojich zákazníkov, pričom dosiahla hodnotenie viac ako 95% z týchto auditov.

Zameranie sa na neustále zlepšovanie celkovej kvality, podpora inžinierskeho tímu a tímu kvality zaručuje vrcholovú kvalitu výrobkov / procesov pre zákazníka.
Naši zákazníci majú aktívnu účasť na vývoji nových výrobkov / procesov, rozvoji FMEA a návrhu zmien, ktoré vedú k vylepšeniu kvality a znižovaniu konečných nákladov.
U našich dodávateľov sa zameriavame na ich rozvoj a používanie nástrojov kvality a tým zvyšovanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie lepších vlastností produktu.
 

Laboratórium

Rudolph má rozsiahle laboratórium s vybavením pre meranie súradníc a tvarov, a taktiež vyvíja špeciálne prípravky pre plnenie požiadaviek kritických procesov.

Program 5S

Od roku 1991 Rudolph používa tento nástroj s cieľom znížiť množstvo odpadov a zlepšiť kvalitu života zamestnancov a výkonnosť podnikových procesov. Program plne riadi skupina interných audítorov, aby sa každoročne zaručili najlepšie výsledky.

QCC

Skupiny riadenia kvality (QCC). Tento program rozvíja tímovú prácu, z čoho majú výhody samotní zamestnanci, podnik a spoločnosť. QCC taktiež zvyšuje motiváciu a sebarealizáciu zamestnancov, a to tak, že majú možnosť podieľať sa na riešeniach problémov spoločnosti a prinášať zlepšenia. V priemere počíta Rudolph s 55% účasťou zamestnancov, ktorí každý mesiac, zlepšujú životné prostredie, taktiež 5S, bezpečnosť, procesy a inováciu.

DOKUMENTY

 

Manuál pre dodávateľov

 
logo rodapé RUDOLPH