RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

TECHNOLÓGIA A PROCESY / HLINÍK

Skrátením dodávateľského reťazca ponukou kompletného riešenia a integrovaných procesov, sa snažíme integrovať do nášho produktového portfólia výrobnú technológiu tlakového procesu vstrekovania hliníka, ktorá ponúka významné konkurenčné výhody:

- Integrácia procesu tlakového vstrekovania hliníka je už preukázaná vo vývoji a výrobe obrábaných dielov v Rudolph;

- Redukcia času pri vývoji kompletného riešenia;

- Poskytovanie odborných znalostí pre spoločné inžinierske projekty;

- Spoľahlivosť a bezpečnosť podporuje pevný systém riadenia kvality Rudolph.

Vstrekovanie hliníka + Obrábanie

logo rodapé RUDOLPH