RUDOLPH USINADOS
IDIOMA PORTUGUÊS IDIOMA ESPANHOL IDIOMA INGLÊS IDIOMA ALEMÂO

TECHNOLÓGIA A PROCESY / Plasty

Vstrekovanie termoplastov na povrch kovových dielov umožňuje vyrábať komponenty, ktoré kombinujú vlastnosti rôznych materiálov, tak aby sa optimalizovala ich odolnosť, redukovala hmotnosť a cena.

Integráciou našich bohatých skúseností a odbornosťou v obrábaných komponentov s technológiou vstrekovania, Rudolph umožňuje poskytovať kompletné inovatívne riešenia, ktoré dovoľujú redukovať administratívne a logistické náklady pre komplexné diely.

Obrábanie + Vstrekovanie plastov

logo rodapé RUDOLPH